Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:416). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),
   2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning),
   3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),
   4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen),
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln),
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (den europeiska småmålsförordningen), och
   7. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (2005 års Haagkonvention).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar förordningen även avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan EU och Danmark till följd av detta avtal.
Förordning (2015:549)

2 §

  En ansökan som avses i 4, 9 eller 17 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden görs i sådana fall som avses i
   1. 4 § första stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist,
   2. 4 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist,
   3. 9 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning som följer av
      a) artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning,
      b) artikel 32.2 i Brysselkonventionen, eller
      c) artikel 39.2 i Luganokonventionen, och
   4. 17 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist.

Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1 eller en motpart vid en ansökan som avses i första stycket 2 eller 4 inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt            Domsområde
Nacka tingsrätt     Stockholms län
Uppsala tingsrätt        Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt      Södermanlands län
Linköpings tingsrätt      Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt      Jönköpings län
Växjö tingsrätt         Kronobergs län
Kalmar tingsrätt        Kalmar län
Gotlands tingsrätt       Gotlands län
Blekinge tingsrätt       Blekinge län
Kristianstads tingsrätt     Bromölla, Båstads, Hässleholms,
        Klippans, Kristianstads, Osby, 
        Perstorps, Simrishamns,
        Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, 
        Örkelljunga och Östra Göinge
        kommuner
Malmö tingsrätt       Bjuvs, Burlövs, Eslövs, 
        Helsingborgs, Höganäs, Hörby, 
        Höörs, Kävlinge, Landskrona, 
        Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, 
        Skurups, Staffanstorps, 
        Svalövs, Svedala, Trelleborgs, 
        Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt     Hallands län
Göteborgs tingsrätt     Göteborgs, Härryda, Kungälvs, 
        Lysekils, Munkedals, Mölndals, 
        Orusts, Partille, Sotenäs, 
        Stenungsunds, Strömstads, 
        Tanums, Tjörns, Uddevalla och 
        Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt    Ale, Alingsås, Bengtsfors,
        Bollebygds, Borås, Dals-Eds, 
        Färgelanda, Herrljunga, Lerums,
        Lilla Edets, Marks, Melleruds, 
        Svenljunga, Tranemo, 
        Trollhättans, Ulricehamns, 
        Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls
        kommuner
Skaraborgs tingsrätt    Essunga, Falköpings, Grästorps,
        Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, 
        Karlsborgs, Lidköpings,
        Mariestads, Mullsjö, Skara, 
        Skövde, Tibro, Tidaholms,
        Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt     Värmlands län
Örebro tingsrätt      Örebro län
Västmanlands tingsrätt   Västmanlands län
Falu tingsrätt     Dalarnas län
Gävle tingsrätt     Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt   Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt    Jämtlands län
Umeå tingsrätt     Västerbottens län
Luleå tingsrätt     Norrbottens län
Förordning (2015:549)

5 §

  Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning, enligt artikel 54 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 54 i Luganokonventionen eller enligt artikel 20.2 i den europeiska småmålsförordningen utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet. Ett intyg enligt artikel 13.3 i 2005 års Haagkonvention utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet, om en part begär ett sådant intyg. Förordning (2017:416)

8 §

  En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artiklarna 57.1 och 57.2 i 2012 års Bryssel I-förordning och enligt artiklarna 21.2 och 21a.2 i den europeiska småmålsförordningen. Förordning (2017:416)

12 §

  Sådan information till parterna som avses i artikel 11 i den europeiska småmålsförordningen ska finnas tillgänglig på Domstolsverkets webbplats för Sveriges Domstolar.

Det formulär som avses i artikel 4.5 i den europeiska småmålsförordningen ska finnas tillgängligt både vid tingsrätterna och på Domstolsverkets webbplats för Sveriges Domstolar. Förordning (2017:416)