Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

3 av 23 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:873). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


9 §

  Stöd får lämnas med högst 40 öre per kWh som den producerade gödselgasen innehåller.

Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp än för att kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den berörda energiformen.

Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått för den nya anläggningen ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas.
Förordning (2015:573)

22 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 och 19 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:873)

23 §

  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2015:573
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
Förordning (2016:873)

Whoops, looks like something went wrong.