Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:867). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:867)

Whoops, looks like something went wrong.