Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:145). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-01


1 §

  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förordning (2018:342)

2 §

   Träder i kraft 2020-05-01
I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om
   1. företagsnamn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
   3. postadress och telefonnummer, samt
   4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. Förordning (2020:145)

3 §

   Träder i kraft 2020-05-01
Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar. Förordning (2020:145)

4 §

   Träder i kraft 2020-05-01
Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten. Förordning (2020:145)

5 §

   Träder i kraft 2020-05-01
Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller konsumentkreditlagen (2010:1846).
Förordning (2020:145)