Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1846). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-26


1 §

  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förordning (2018:342)

2 §

  Har upphävtsgenom förordning (2018:342)

3 §

  I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om
   1. företagsnamn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
   3. postadress och telefonnummer, samt
   4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. Förordning (2018:1846)