Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:379). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-06


1 §

  Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av
   1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
   2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
   3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
   4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
   5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562)

3 §

  Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret. Lag (2019:379)