Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2016-02-02 genom SFS 2016:14


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling .