Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1101). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
   1. förslaget till föreskrifter, och
   2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2019:1101)