Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen .