Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:584). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Trafikverket är avgiftsupptagare på allmän väg enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Första stycket gäller dock inte Svinesundsförbindelsen, som regleras särskilt i ett avtal mellan Sverige och Norge om Den nya Svinesundsförbindelsen, publicerat i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2015:26).
Förordning (2019:584)

Whoops, looks like something went wrong.