Tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. upphävdes 2014-12-23 genom SFS 2014:1527


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. .