Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:582). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


9 §

  Har upphävts genom lag (2018:582)