Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:868). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-17


5 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:868)