Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund

2 av 8 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:306). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Kammarkollegiet ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över trossamfund med vigseltillstånd och deras förordnade vigselförrättare (vigselregistret).

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarigt för registret. Förordning (2018:306)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2018:306)