Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:6). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-07


13 §

  Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:
   - lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.,
   - lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
   - lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
   - kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
   - lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig,
   - krigshandelslagen (1964:19),
   - förfogandelagen (1978:262),
   - ransoneringslagen (1978:268),
   - lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
   - arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
   - lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
   - prisregleringslagen (1989:978),
   - förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,
   - förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,
   - lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
   - lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
   - lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., och
   - lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 6-11 §§ förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap omedelbart ska tillämpas.
Förordning (2019:6)