Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

1 av 40 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:499). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-07


2 kap. 13 §

  Kriminalvården ska samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten innan en dom överlämnas till åklagare för anmälan enligt 34 kap. 8 § brottsbalken.
Förordning (2016:499)