Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor .