Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:878). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


8 §

  I 4 § förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om uppgiftslämnande för rapportering av stöd. Förordning (2016:617)

10 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:878)

Whoops, looks like something went wrong.