Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:384). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


10 §

  Till myndigheten hör det svenska kulturhuset i Paris som en enhet inom myndigheten. Genom denna enhet ska myndigheten öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom myndighetens verksamhetsområde. I enheten inryms Tessinsamlingarna som förvaltas av Nationalmuseum. Nationalmuseum och Svenska institutet samråder om visning av samlingarna. Förordning (2017:384)