Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2015:18) om fartygsåtervinning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:117). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


8 §

  Bestämmelser om överklagande av beslut finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2015:18
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.
Förordning (2015:117)

Whoops, looks like something went wrong.