Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

1 av 26 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:880). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


25 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19, 20 och 24 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:880)

Whoops, looks like something went wrong.