Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

1 av 16 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:600). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


10 §

  En ansökan om lån ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden och ges in till Svenska kraftnät. Om den ges in elektroniskt, ska den vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Sökanden ska lämna Svenska kraftnät de uppgifter och göra den utredning som myndigheten bestämmer. Förordning (2016:600)