Åklagardatalag (2015:433)

0 av 29 paragrafer (0 %) har ändrats i Åklagardatalag (2015:433) sedan utfärdandet.

Åklagardatalag (2015:433) upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1697


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i Åklagardatalag (2015:433) .