Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

0 av 18 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sedan utfärdandet.

Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor upphävdes 2018-08-01 genom SFS 2018:1425


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor .