Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016 .
Whoops, looks like something went wrong.