Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016 .