Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016 .