Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1111). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


11 §

  En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Det som sägs om kommuner i första stycket avser även regioner.
Förordning (2019:1111)