Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:877). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.
Förordning (2018:877)

Whoops, looks like something went wrong.