Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:1015). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


4 a §

  Om det finns särskilda skäl får stöd enligt förordningen lämnas även om villkoren i 3 och 4 §§ inte är uppfyllda. Förordning (2015:1015)