Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

0 av 25 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen .
Whoops, looks like something went wrong.