Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1339). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Statsbidrag lämnas för utbildning av utlandssvenska elever från och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och med sista året i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen.

Statsbidrag får dock inte lämnas för utbildning av elever som är folkbokförda i Sverige. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning av elever i sådan IB-utbildning som anordnas med statligt bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna.
Förordning (2018:1339)

10 §

  Bidraget för det första kalenderhalvåret söks hos Statens skolverk senast den 1 mars det kalenderår ansökan avser. Bidraget för det andra kalenderhalvåret söks senast den 1 oktober.

Skolverket ska fatta beslut om och betala ut bidraget. Förordning (2018:1339)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1339)

15 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:892)

Whoops, looks like something went wrong.