Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

3 av 32 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:91). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Myndigheten ska
   1. se till att personer som begår brott blir föremål för brottsutredning och lagföring,
   2. arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
   3. tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av sina uppgifter, och
   4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:91)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1268)

19 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett råd för beredning av anställningsärenden vilket består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare.

Rådet ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice överåklagare och anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2016:21)

Whoops, looks like something went wrong.