Förordning (2015:801) om internationella skolor

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2015:801) om internationella skolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:601). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-13


16 §

  Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 och 14 §§. Förordning (2016:601)