Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet .
Whoops, looks like something went wrong.