Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:33). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


7 §

  De uppgifter i ansökan om identitetskort som ska stämma överens enligt 3 § lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige är sådana uppgifter som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30).
Förordning (2016:33)

14 §

  Skatteverket har rätt att ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 § utlänningsdatalagen (2016:27) vid direktåtkomst enligt 19 § samma lag.

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna ut sådana uppgifter till Skatteverket som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30) och som Skatteverket behöver för handläggning av en ansökan om identitetskort.

Tillgången till uppgifter som avses i första stycket ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Förordning (2016:33)