Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:827). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-06


18 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för,
   2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
   3. verkställighet av denna förordning.
Förordning (2016:827)