Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1082). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


11 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2015:998
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
Förordning (2017:1082)