Förordning (2016:1041) om plastbärkassar

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2016:1041) om plastbärkassar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1613). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


3 §

  Bestämmelserna i 6 och 9 §§ gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och
   1. behövs av hygienskäl, eller
   2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Förordning (2018:1613)

4 §

  I förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar finns ytterligare bestämmelser som gäller plastbärkassar. Förordning (2018:1469)

7 §

  Den som yrkesmässigt tillverkar plastbärkassar eller för in plastbärkassar till Sverige ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Naturvårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka plastbärkassar som tillverkades eller fördes in och var avsedda för den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och
   1. behövs av hygienskäl, eller
   2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Förordning (2018:1613)