Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

0 av 61 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter .