Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

2 av 11 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:908). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


4 §

  Ersättning lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader som en transportör har haft för identitetskontroller som utförs enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 3 § lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Ersättningen lämnas endast för kostnader som har uppkommit under giltighetstiden för sådana föreskrifter.

Ersättning lämnas även, i mån av tillgång på medel, för skäliga avvecklingskostnader som en transportör har haft på grund av identitetskontroller som har utförts enligt sådana föreskrifter som avses i första stycket. Ersättningen lämnas endast för kostnader som har uppkommit senast tre månader efter det att giltighetstiden för sådana föreskrifter som har gått ut. Förordning (2017:574)

11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:908)