Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1320). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


8 §

  Statsbidrag får även lämnas till kommuner eller kommunalförbund.

Statsbidraget får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra. Förordning (2017:1320)