Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

1 av 26 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:910). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-08


26 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:910)