Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2017-03-28 genom SFS 2017:223


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling .
Whoops, looks like something went wrong.