Tullförordning (2016:287)

1 av 75 paragraf (1 %) har ändrats i tullförordning (2016:287) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:451). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


5 kap. 1 a §

  Om Tullverket avser att utfärda vitesföreläggande enligt tullagen (2016:253), ska på begäran upplysning lämnas om huruvida det i den brottsbekämpande verksamheten finns uppgifter som innebär att vite enligt 7 kap. 6 § tullagen inte får föreläggas. Förordning (2017:451)