Utlänningsdataförordning (2016:30)

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i utlänningsdataförordning (2016:30) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1612). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-06


9 §

  Polismyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för de ändamål som anges i 11 § 1-4 och 15 § andra stycket 2 utlänningsdatalagen (2016:27). Förordning (2018:1612)

11 §

  Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt utlänningslagen (2005:716), lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Förordning (2018:1612)