Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2016:320) om skydd för geografisk information sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:94). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


9 §

  Med internationella åtaganden i 10 § första stycket 3 lagen (2016:319) om skydd för geografisk information avses
   1. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992 (SÖ 2002:61),
   2. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, och
   3. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994. Förordning (2018:75)

10 §

  Försvarsmakten och Sjöfartsverket ska lämna Kustbevakningen de upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullgöra sina uppgifter och sin rätt att självständigt ingripa mot brott enligt lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Förordning (2019:94)