Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:522). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Statens skolverk får meddela
   1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten, och
   2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.


Övergångsbestämmelser

2016:350
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
   2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025. Förordning (2020:522)

Whoops, looks like something went wrong.