Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:894). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-11


2 §

  Har upphävts genom förordning (2018:894)

6 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:894)