Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:899). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-04


19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:899)