Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:524). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


12 a §

  Boverket får efter ansökan från stödmottagaren förlänga tiden för slutförande av en åtgärd, om spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att åtgärden inte kan slutföras vid den tidpunkt som avses i 12 § 5. Åtgärden måste dock vara slutförd senast den 30 juni 2021. Om tiden förlängs, får Boverket även besluta att den rapport som avses i 12 § 6 ska ges in vid en senare tidpunkt, dock inte senare än den 31 oktober 2021. Förordning (2020:524)

19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:899)

Whoops, looks like something went wrong.