Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:599). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-21


2 §

  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020. Förordning (2019:599)

3 §

  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2019:599)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2016:874)